HomeVasthoudenPagina 96

JPEG (Deze pagina), 650.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

‘ ­·»·s ·"·...l».>¤»§,­«~ ­r­ ···»»`»g»-q;•·.`,,..,,«»«·`.,,,,,..«.,`;gj,.«y»...,.,.,.-.,.,,,,·.4.,;.,,....,.......,..,,`.`...,,­... .r·. - 1- sg; ».­,,,, -.-Q. .­.. ....«v... V .. .. . V _-_

TZ 86
in. land, de man, die zich in z’n leven vasthield als
ziende den Onzienlijken en die het ook doet in z’n
sterven. Hij ziet het, niet zooals het zich in die {
jj oogenblikken aan z’n lichamelgke oogen vertoont, l
jj, nog in de macht van de vijanden. God doet het
hem zien, bewoond door Israëls stammen, een j
iegelijk onder z’n wijnstok en z’n vijgeboom. i
‘;§l· Hij heeft niet tevergeefs geleefd en gewerkt aan
FQ de taak, die hij van God had ontvangen. Gaat
hijzelf ook het aardsche Kanaan niet in, hij trekt
het Kanaän der eeuwige rust binnen met de blijde
zekerheid, dat God getrouw is, en dat het wezenlijke
l · van z’n levensdoel bereikt is. De Heer weigert
+ alleen om heerlijker in de plaats te geven. Dit
i' bijwijlen te mogen zien, is geen geringe steun
I om ons te bevestigen in het vasthouden als ziende
j I den Onzienlijken.
Wanneer we ons vasthouden als ziende den
,2 Onzienlijken, weten we ook waaraan we ons
li ’i kunnen vasthouden te midden van de vlucht
äilá des tijds. De gedachte aan den ondergang van
;f· al de zienlijke dingen moge ons weemoedig blijven
ji, stemmen. De geestelijke vrucht blijft. God °
is in Christus in ons leven gekomen, en heeft er F
Elst
ll ‘
[jl, li
lv
ll . ,