HomeVasthoudenPagina 95

JPEG (Deze pagina), 672.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

. l
: E
á
es .
l
schouwen. ’t ls, natuurlijk, ’n zaak van ervaring. .
§ Anders was het geen werkelijkheid. Maar het is
evenmin in dien zin ’n zaak van ervaring, dat het
opgaat in gevoel, als dat het opgaat in begrip.
Ook valt het niet samen met onzen wil. Het ,
gaat dieper en grijpt ons innerlijke wezen aan.
Het leert getuigen: als ik zwak ben, dan ben ik
machtig. Toch is het heerlijk te ondervinden,
dat de kracht Gods in onze zwakheid volbracht
, wordt. Het verheft ons boven, geeft ons houvast
temidden van de schommelingen van het bewe-
gelijk gevoel. Toch kunnen we er God niet genoeg
voor danken, wanneer Hij Zijn liefde werkelijkheid
doet worden ook in de sfeer van ons gevoel. Het
doet ons God aangrijpen, ook al begrijpen wij _
Zijn wegen niet. Toch zijn het zalige oogenblik-
ken in het leven van wie zich vasthoudt als ziende
den Onzienlijken, wanneer Hij de wereld der
zienlijke dingen meer en meer voor hen maakt T
tot ’n reusachtige transparant, waar de glans
van de wereld der onzienlijke dingen doorheen l
gloort. ;
_ Klim op den berg, had de Heer tot Mozes ge-
i’ zegd, en zie het land, dat ik den kinderen Israëls
tot een bezitting zal geven. En nu ziet hij het
l