HomeVasthoudenPagina 94

JPEG (Deze pagina), 632.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

` ""` "`"· ‘·“"§­"‘ "`”‘ "'#`­··*•"*r- »­~·­~«­·~~­·•·««•,»g·,·<=`.·..:~.«. .,,. ..­.«.,u..a-,.......,.`..,,,, . __,,..`,___ ,_____ ,___ _____ _ N _ _ W Y Y f V WV
`
lit l
rl
6
~i: 84
zalige ervaring opdoen, dat de hand, die wij vast-
houden, eigenlük ons vasthoudt en leidt.
Gods wegen kunnen zoo raadselachtig zijn.
Ik denk nog eens aan Mozes. Daar staat hij,
de man Gods, op den Nebo. Het ideaal van z’n
N leven: Israël inbrengen in het beloofde land, dat
_ ideaal, waarvoor hij het ondragelijke had verdragen
en het onmogelijke had gedaan, ligt aan z’n i
voeten neer, vergruizeld, ’n puinhoop. En hij bidt,
hij bidt weer .... en het eenige antwoord, dat ‘
hij ontvangt, is: genoeg ervan, spreek tot mij
lj niet meer van deze zaak.
G, ’t Is zoo. De macht, die ons lot bestuurt en
= waartegen VVB HIGJGS VBI'H10gBI1, dW2LI‘SI)OOlTli3 OllZ(3
plannen, verijdelt onze hoop, verstoort ons geluk.
’t Is het afgebroken worden van den uitwendigen
ä, l mensch. ’t Is de arbeid Gods aan onze ziel om
den inwendigen mensch te bouwen. ’t Is ’n gedurig
wegrukken van de zienlijke steunsels om ons des te
j steviger te doen vasthouden als ziende den
j ; Onzienlijken.
I X3
’t Geloof lost niet alle raadsels op. Zich vast- ,V
ty dit houden als ziende den Onzienlijken wil juist zeggen,
dat men wandelt door geloof en niet door aan-
tt
ri
lui xt
l .
li
ll .