HomeVasthoudenPagina 93

JPEG (Deze pagina), 634.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l
s
ä
i
Q ss
werk, dat ik in uw midden heb aanvaard. De ;
vleeschpotten van het Egypte der eigenwillige i
l gerechtigheid streelen ook heden nog wel eens
j meer dan het Manna Gods veler gehemelte. De g
ä gouden kalveren winnen het nog alt§d in aan- l
{ trekkelijkheid van ’n onzichtbaren leidsman. Ook l
moeten, naar het schünt, de Meriba’s, de twist-
E waters, nog niet alle uitgedroogd zün in de kerke-
[ lijke woestijn. Amalek is sterker dan ooit en -
{ hoeveel Aaron's en Hur’s zouden er wel zijn?
· Denk ik daarbij nog aan eigen zwakheid en ver-
ï keerdheid, zie, dan pas ik mijn tekst allermeest
op mijzelf toe en bid van God, dat hij mij veel
geve van dit ,,vastl1ouden als ziende den On-
zienlijken".
i
i Maar ook nog in anderen zin is hij van toe-
passing, en op ons allen. Ieder kent in z’n leven V
G dagen, waarin bij z’n brood onder tranen eet,
" kommervolle nachten, waarin hij weenend op z’n
bed is neergezeten. We zullen het spoor niet A
bijster worden en het stuur niet kwijt raken, als
we ons ,,vasthouden als ziende den Onzienlijkenï
Z We moeten ons te steviger vasthouden naarmate
het donker wordt om ons heen, en we zullen de
l
T I
i