HomeVasthoudenPagina 92

JPEG (Deze pagina), 686.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

ç 2
l
82
s
doorzetten! De uitkomst is voor Zijn rekening.
Wie het doet, kan geen middenman zijn. De
‘.f Waarheid ligt nooit in het midden. Ze is niet te
vinden tusschen twee onwaarheden in, maar in j
’n ander vlak. Ook heeft hij ’n afkeer van ,,ge­ E
il matigdheid”. Als het de moeite waard is om
iets te zijn, dan is het ook de moeite waard om
het goed te zijn, om het geheel te zijn, om het 1
ten einde toe te zijn.
Of dat wederom niet gevaarlijk is? Zeer zeker. {
’t ls dikwijls bizonder moeilijk geloof te onder- 7
scheiden van eigenzinnigheid of roekeloosheid. 2
X We kunnen hierin voor elkander niet beslissen. _
Dat zou weer tot uiterlijke aanpassing en niet
· tot innerlijke doordringing van zienlijke en onzien-
« lijke dingen leiden. ’n Iegelijk zij in z’n eigen geweten j
gj ; volkomen overtuigd. De tweede verzoeking is 1ntus­ «
sehen wel geschikt om ons in dit opzicht tot ernstig
zelfonderzoek te manen: wie waagt en doorzet
wat niet werkelijk door God op zijn weg is ‘
j. ai gelegd, verzoekt God en komt bedrogen uit.
Die kracht des geloofs heeft ieder noodig, zal
hü zich kunnen vasthouden en met vrucht
lf., tot z`n arbeid te midden van de zienlijke dingen L
{ kunnen ingaan. Vooral echter ’n mensch in ligt
il, >

l
l ï I
fl l