HomeVasthoudenPagina 91

JPEG (Deze pagina), 666.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

I l
l
Sl i
onze bestemming, vinden we, zoo men het woord · ·
niet missen wil, ons genot. Het verlangen naar eigen
heil is geadeld tot ’n allesoverheerschende begeerte
naar absolute nornialiteit.
Zoo alleen komt er wezenl§k kracht in het
leven. Ik denk aan dien eenvoudigen herder,
slecht ter tale, voor het aangezicht van Farao.
lk denk aan hem, Israël uitleidend uit het dienst-
huis van Egypte, door datzelfde volk, hardnekkig
en baloorig als het was, gewantrouwd, geplaagd,
weerstaan, telkens weer, en toch, trots alles, vol-
houdend, vasthoudend, met taaie energie afgaand
op z’n doel.
Wij zijn dikwijls zoo weifelend, zoo onbeslist,
zoo besluiteloos. Ten slotte doen we iets, maar
denken: ik kon eigenlijk even goed of even slecht an-
ders. Wie zich vasthoudt als ziende den Onzienlijken, ,
leert zeggen, als Luther: ik kan niet anders.
De overtuiging: God wil het, verlost ons van
dat uitputtende, onvruehtbare heen en weer ge-
slingerd worden door beginsellooze kansberekening.
Wie op de uitkomst ziet, blijft in het onzekere.
Ze is niet te berekenen. Ze ligt buiten onze
macht. God wil het, en daarom: gelooven en
6