HomeVasthoudenPagina 90

JPEG (Deze pagina), 658.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

lt 80
T?
ij? Ge gevoelt, dat hier ’n algeheele omzetting van
g waarden plaatsgegrepen heeft.
Het ideaal is niet de krachtmensch, die zich
”§· nitleeft, maar de Godsman met ’n lijn geweten,
die sterk is in God, en zichzelf bezit.
lil De beteekenis van het leven wordt niet af-
gemeten naar de hoeveelheid bezit, genot, macht,
ig eer, die men erin heeft weten te verkrijgen, maar
lijk naar de mate, waarin men z’n roeping heeft ver-
ii vuld en tot God is gekomen. Ook wij bepalen
alle waarden naar verhooging van levensgevoel.
Maar - we vatten dat niet op biologisch, physiseh,
quantitatief, doch zedelijk, geestelijk, qualitatief.
· 2 Het kortste leven is lang genoeg om eeuwige
E`. waarde te krijgen. Succes stemt ons dankbaar.
Maar zegen is ons meer waard. De hoedanigheid
Qi . boezemt ons belang in boven de hoeveelheid.
. De groote vraag bü alle dingen wordt steeds
minder of we het aangenaam, prettig vinden,
steeds meer of het naar de norm, of het goed, of het
ïiïtl overeenkomstig Gods wil is. We zoeken meer ons
I. diepste wezen, dan onze oppervlakkige natuur te
{gti bevredigen. De zucht naar behoud is geworden be- _
j hoefte aan waar de. We jagen ze na, ten koste ‘
je', van genot. Daarin, dat is in het bereiken van
ir 1
E ·‘

il ‘

H
i/Y
gilt
tp . .. . ,_,.-...-.---.,..,,._..............n