HomeVasthoudenPagina 89

JPEG (Deze pagina), 655.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

79
we, wanneer we ons dagelijksch werk verrichten,
dat is dus verreweg het grootste deel van ons i
leven, niet met God verkeerenl ’t Is steeds hetzelfde:
de onzienlijke dingen zonder de zienlijke. We
hebben het hier in een van z’n respectabelste _
vormen. En toch worden de onzienlijke dingen er
onreëel door en de zienlijke ongeestelijk.
Omgekeerd is het ’n bron van bezieling en on-
vergankelijke levensvreugd, vooral voor zoovelen,
die hun dagen moeten doorbrengen met onaan-
zienlnken, onder de menschen Weinig geachten
l arbeid, te weten, dat die arbeid ’n koninklijk
Werk kan zijn in den dienst van God. De op-
l stellers van ons huwelijksformulier hebben daar-
I aan met machtigen durf uitdrukking gegeven door
tot elken man, die met eerlijken arbeid z`n brood
l verdient, te doen spreken van ,,uw goddelijk
j beroep”.
Welk ’n glans kan er door de inwerking der on-
zienlijke dingen komen te liggen over ons levenin
de zienlijke! Maar ook: welk ’n oordeel gaat er
over ons leven in de zienlijke dingen, zooals het
feitelijk is, welk ’n schaamte vervult ons, wanneer
we dit alles bedenken!