HomeVasthoudenPagina 88

JPEG (Deze pagina), 676.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

gn

Li:

Fl 78
TH
lt is de zelfzucht verbroken, de bron van alle bar-
baarschheid. Hij legt beslag op de wereld, niet
jl; voor zichzelf, maar om haar in te lijven in het
Koninkrijk Gods, het Koninkrijk der Liefde.
Daarom zijn alle inrichtingen, en alle lichamen,
jl en alle organisaties: huisgezin, maatschappü, staat,
kerk, middelen wel is waar, doch slechts middelen
gp en de personen doel: inrichtingen en lichamen
nl kunnen niet liefhebben, dat kunnen alleen personen.
’n Oppervlakkige, uitwendige opvatting van de ,
Christelüke dankbaarheid heeft hier veel kvvaacl ;
l i gedaan. We zitten in de kerk, we lezen in den l
§ Bijbel, we bidden, we spreken van zonde en genade,
we verheugen ons over de liefde Gods in Jezus
Christus: dat alles is met God gemeenschap houden.
j i Doch daarmee eindigt het naar veler schatting ook. ;
lg Met het begin van ons werk eindigt onze gods- l
dienst. We zijn dan in de wereld en verrichten
_ daar, uit dankbaarheid voor hetgeen we in Gods
gemeenschap genoten hebben, de dingen op de
gj manier, die Hem blükbaar vvelgevallig is, bg wijze
,5, van contraprestatie, om althans eenigszins de re-
lj; kening te vereiïenen.
ls het niet vreeselijk te moeten denken, dat
gil
t
ljly “
lj ¤
je 2
lil
lj _ ., M- ,,,, ..-4.,-a-.