HomeVasthoudenPagina 86

JPEG (Deze pagina), 672.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

; I
li i
f{ ve
i
,_,· is geen Waarheid meer voor ons. De onzienlijke `
dingen worden op geen andere voorwaarde
ii`? 1'€3dli]B1iJ VOOY OBS, WB iïllllllêll G]? OHS dLlS 0Oiï op
jg geen andere voorwaarde aan vasthouden, dan
dat ze ingaan in de zienlijke. _ _
Q, Of er in deze dingen geen gevaar ligt? Onge­
twijfeld. Leven is gevaarlijk. Maar we hebben j
W; geen andere kous dan die tusschen leven, met al l
jl, de gevaren, welke onvermijdelijk daaraan verbonden
zijn, en - dood zijn. Leven is sterven en ge- j
boren worden in éénen. Niet anders dan door ·
L waarachtig Leven wordt het evenwicht verkregen x
, L tusschen conservatisme en vooruitgang. Het Leven
j`, conserveert het oude, zoolang het bruikbaar is,
en scheidt het af, als het overbodig wordt of v
hinderlük. Het Leven annexeert het nieuwe, zoodra
{ het dienstig kan zijn, en weert het, wanneer het .
storend zou inwerken. Onder al die wisselende open-
j baringsvormen blüft het immer hetzelfde Leven.
;f;ii Zoo hebben onze Gereformeerde vaderen het
ij ook ingezien. Ze wenschen niemand te binden
ii aan eenige menschelijke formuleering van de
Waarheid. Ze staan tegenover zulke formulee- E
ij X ringen steeds beroep toe op Gods Woord. D. vv. z.
; ze wenschen de levensuitingen steeds in contact i
mt i t
lijf. j .
¥
lil i