HomeVasthoudenPagina 85

JPEG (Deze pagina), 626.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

A 75 :1
’t Zou best kunnen wezen, dat iemand dit alles
4 te vaag en vooral te onzeker vond. Menigeen is
van oordeel, dat men alleen houvast heeft aan
2 ’n gestereotypeerde waarheid, onveranderlijk vast- i
· liggend in dezelfde vormen, overgeleverd door
, dezelfde middelen.
Ik begrijp dat. Ik ben zelfs zoo vrij te meenen,
dat ik het beter begrijp dan degenen, die het zeggen.
g Zulk ’n waarheid zou ontegenzeggelijk ’n groot
j gemak voor ons zijn. Er is maar één bezwaar
j tegen: het zou de Waarheid niet zijn.
~ Wie ’n waarheid wil, die we elkaar als pas-
munt in de hand kunnen leggen, bedoelt (o, dat
l arglistige menschenhart!) daarmee in den diep-
sten grond z’n hart en z’n leven aan den invloed
g der Waarheid te onttrekken: ’t is (we hebben het
reeds gezien) altüd weer opnieuw ,,de onzienlijke ‘
l dingen zonder de zienlijke". Het kan zijn, dat hij
de waarheid met diepe buigingen en vele plicht-
plegingen zorgvuldig opbergt en angstvallig be-
waart. Toch, of liever: juist daardoor, staat ze
buiten hem en is, omdat ze sehgnbevrediging en
zelfingenomenheid in de hand werkt, erger dan
de leugen: de waarheid achter slot of onder ’n stolp