HomeVasthoudenPagina 83

JPEG (Deze pagina), 661.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

'7 3
maar de ziel, het hart, datgene waarop het aankomt, =
ligt buiten zā€™n bereik.
ā€˜< Laat ons dankbaar zijn, dat God ons in den
Bijbel niet geeft ā€™n wetboek, waarin we voor ieder
bizonder geval moeten zoeken naar het artikel,
dat erop slaat. Dat zou weer neerkomen op
uiterlijke aanpassing, in plaats van wezenlijke
i gemeenschap en innerlijke doordringing tusschen de
G zienlijke dingen en de onzienlijke. Cnfcilbare l
ā€˜ leiding, waaraan we ons kunnen vasthouden,
l krijgen we uitsluitend door worsteling en zielestrijd,
door geestelijken arbeid en gebed, in de levende
gemeenschap met God door Jezus Christus, van j
wien de Schriften getuigen. Zoo worden we be-
waard voor onwerkelijk, dood objectivismc, en even
onwerkelijk en dood, ,,bodemloos" subjectivisme.
Ook de Christen moet uitgaan, de wereld in:
hij heeft zelfs de speciale opdracht van den _
Schepper aan den mensch vernomen om Zijn
schepping aan zich te onderwerpen. De aarde is
des Heeren, mitsgaders hare volheid. Hij is van i
Christus en alles is het Zijne. Alle vermogens van
lichaam en geest, die God hem heeft geschonken,
moet hij ontwikkelen en gebruiken. Hij behoort