HomeVasthoudenPagina 80

JPEG (Deze pagina), 668.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l


70
Qi vermogen iets wezenlijk interessant te vinden.
We kunnen er ons onverdeeld in verdiepen ­­- E
E zonder erin onder te gaan. We zijn in staat er ons ij
geheel aan te geven - zonder ons leven erbij te j
jlji verliezen. Het mag ons ontroeren tot in het ‘
;; diepst van ons Wezen - en we raken onszelf niet
kvvüt. Er ligt ziel in wat we zeggen en doen.
De concreete dingen van het leven krijgen beteekenis.
De gebeurtenissen gaan niet, gelijk bij ’n nieuws-
glêflgê, ZO1'ldG]T IDGGF äiäll OBS VOOI'bk]·, II13«2l,l' lëLlGl'1
vrucht na. Zoo leven we pas werkelijk, en daarom ‘
komt er nu ook eerst groei in ons leven. De gees-
lx telijke voortbrengselen mogen misschien minder
· schitterend en opvallend zijn dan in andere tijden,
ze hebben ten minste ’n eigen karakter, ze zijn ·
¥° levensopenbaringen en hebben daardoor stellig meer j
gehalte en inhoud.
. Dit is de eenige wijze om met goed gevolg de
li? ijd elheid te bestrijden. Het is zoo ontzaglijk moei-
lijk om waar te zijn. ’t Is ’n gevolg van gebrek aan
jj waarde. Laten de onzienlijke dingen in de zien-
lijke van Uw leven gerealiseerd worden en alzoo
waarde verkrijgen ­- dan hebt Ge aan onvvaren
j;" schijn niet langer behoefte. De meening van de
jl menschen laat U niet onverschillig. Ge veracht
ti
xt
hij "
ïïv
la
lj jj gpjgg gg A