HomeVasthoudenPagina 79

JPEG (Deze pagina), 663.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

i
E i
l 1
d 69 §
. menschen te midden van de eindige dingen leven, ‘
en dat het, eenige wat we hier in de wereld te doen
hebben, is: zorgen er heelshuids weer uit te komen.
j Dat is de scheiding van zienlijke en onzienlijke
dingen tot levensdoel maken, terwijl het levensdoel
j van Jezus Christus juist is geweest de zienlijke
dingen te doordringen en te stellen in dienst van
, de onzienlijke. Onze zonde is niet, dat we de
zienlijke dingen zien, en ons behoud derhalve ook
i niet, dat we er ons, ascetiseh, uit terugtrekken: ,,ik .
{ bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart voor den booze". Het A
j booze is dit, dat we de zienlijke dingen willen W
zien zonder de onzienlijke. En de herstelling
dit, dat we de zienlijke dingen onderwerpen aan i
' de onzienlijke, de onzienlijke in de zienlijke tot i
openbaring brengen. Zoo leeren we ons lichaam
zien als ’n wonderheerlijk stuk gereedschap, de i
wereld als ’n reuzenwerkplaats, het leven als ’n
goddelijke taak, die Gods genade ons telkens weer
aanwijst, en waaraan we ons kunnen vast ho ud en. .
Naar de mate, waarin we het doen, wordt het
’n lust om te leven. Er waakt waarachtige be- j
langstelling op in de wereld en in het bestaan. We