HomeVasthoudenPagina 78

JPEG (Deze pagina), 627.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

gij
l
j
in Ze heffen ons aldoor boven onszelf uit, om steeds meer V
in ons te komen: de levensnorm wordt C
levenswet. Strijdt den goeden strijd des geloofs, `
zegt Paulus. Er is dus ’n strijd des geloofs. ’tIs ·‘
het tot stand komen van wat elders genoemd
il wordt: dat Christus ’n gestalte in u krijgt. ’t Is v
’n gedurig meer werkelijk worden van de onzienlijke ‘
di dingen in de zienlijke.
ii . i
Om dat doel te bereiken werpt God ons in den j
arbeid, den strijd, de genietingen, de rnoeiten van ij
het leven temidden van de zienlijke dingen. i
T · De mensch, als denkend wezen, komt gemakkelijk
r tot de conclusie, dat er maar een wereld is en
` zijn kan. De mensch, als levend, dat is als wer- l
kend en strijdend wezen, ontdekt al spoedig, dat .
er twee werelden zijn: vandaar z’n arbeid en
Q: z’n sträd.
jij] Maar nu is er 'n opvatting van de verhouding
JL der twee werelden, die zoo anti­Christelijk mogelijk
F is, doch onder Christelijken naam in de Christelijke
gif kerk ’n onbeschrijfelijke verwoesting heeft aan-
iï. gericht. Het is de opvatting, dat het lichaam
’n kerker en de wereld ’n strafgevangenis is, dat
onze zonde daarin bestaat, dat we als eindige
Q 9
zgëï
lf
le?

lr