HomeVasthoudenPagina 77

JPEG (Deze pagina), 656.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

5
l
67 ·
worden door het geloof zonder de werken der i.
wet, ontstaat er wezenlijk contact, worden de .
_ onzienlüke dingen ’n werkelijkheid in ons leven,
waaraan we ons kunnen vasthouden.
En ziehier nu ’n zonderlinge tegenstrijdigheid. G
’t ls de tegenstrijdigheid, waarbinnen het leven V
zich nu eenmaal beweegt en die we dus ook in ·
den Bijbel, het levensboek, op iedere bladzüde
aantreffen, ’t sterkst wel in het bekende Paulinische
. woord: werkt uws zelfs zaligheid met vreeze en
beven, want het is God, die in u werkt, beide ·
het willen en het werken naar Z§n welbehagen. ’
Omdat Ge het zijt, moet en kunt Ge het nu '
worden. Omdat Ge het hebt, moet en kunt Ge .
nu zorgen, dat Ge het krijgt. i
’t Geloof is ’n gave en ’n taak. Gelukkig! Als
het geen taak was, zou het geen gave zün. Gees- .
telijk bezit kan ik niet wegleggen. Ik moet het
telkens opnieuw verwerven om het te bezitten. G
Wat van boven tot ons komt, moet voortdurend
in het leven worden opgenomen en toegeëigend`:
het manna kan niet tot den volgenden dag worden V
i bewaard.
De onzienlijke dingen zijn in ons en boven ons.