HomeVasthoudenPagina 76

JPEG (Deze pagina), 643.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

J Iv"
;
te
l tige is, die ook over de natuur oppermachtig
heerscht. Hier rijst de zwakke, brooze mensch
koninklijk uit boven de ontzagwekkende reuzen- _
machten, die hem van alle zijden bedreigen. ’n
[iï Bekend woord van Bismarck varieerende, zouden
lil we kunnen zeggen: wij Christenen vreezen God en
anders niets in de Wereld.

gi Alles, wat daartoe noodig is, is in Christ.us
volbracht. In Hem zijt Gij met God verzoend.
In Hem zijt volmaakt. Hoe pijnlijk liet voor _
onze gerechtigheid ook moge zijn ­­ er is in die
I i richting voor ons niets meer te doen overgebleven:
vi wij worden uit genade gerechtvaardigd door het
” geloof zonder de werken der wet.
Q, Het is van het allergrootste belang voor ons
geestelijk leven dit op den voorgrond te plaatsen,
j en bij elke groote geestelijke vernieuwing, zooals
de Reformatie, treedt het ook werkelijk naar voren,
· wordt het als het ware telkens opnieuw ontdekt.
j ik Dat komt hierdoor: zoolang er nog eenig werk
g z tusschen God en ons instaat, is de verhouding nog
ly ‘ uitwendig, is er nog sprake van con trac t. Alleen
door de liefde Gods in Jezus Christus, die het r
mogelijk maakt uit genade gerechtvaardigd te
V
rl;

ill; p ,