HomeVasthoudenPagina 75

JPEG (Deze pagina), 683.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

L

`
l l
l ‘l
i
j ss
l niet langer ’n plant, gewelddadig op haar stengel ge-
l draaid en terugspringend zoodra ze vrijgelaten '
j wordt, maar ’n zonnebloem, uit den aard van haar
g wezen naar de gouden zonne heenneigend.
E Ook tegenover de uitwendige natuurkrachten
l herkrijgt de mensch door de liefde Gods in Jezus
Christus z’n vrijheid. "We zijn niet het slachtoffer
van noodlot of toeval. De ijzeren wet der harte­ p
looze en vvillooze natuurnoodzakelijkheid is niet
E de hoogste. God regeert, en de Almacht Zijner
F Liefde gebruikt ook de natuur om haar eeuwigen
I Raad ten uitvoer te leggen. Het schepsel staat
in dienst van den Schepper, en als wij met Hem G
eenswillend geworden zijn, moet het ook ons dienen. [
Laten ze dan op ons aanstormen, de geweldige,
onweerstaanbare krachten der natuur ­-­ deren i
_, kunnen ze ons niet: we weten, waaraan we ons
kunnen vasthouden. We staan met onzen
hoogeren aanleg niet weerloos alleen tegenover ’n
l brutale overmacht, die onverstoorbaar haar ver- G
4 storingswerk voortzet, zonder zich te bekommeren
om hetgeen het diepste en beste in ons is en ons
’t meest ter harte gaat. We zien de onzienlijke
dingen in de zienlijke, ook in dezen zin, dat de
God van ons geestelijk­zedelijk leven de Almach-
5