HomeVasthoudenPagina 73

JPEG (Deze pagina), 688.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

63
't Is begrijpelük genoeg, dat menigeen liever
debateert over leerstukken, of teksten pasklaar knipt ·
voor de inrichting van allerlei lichamen, of zich
verlustigt in mystieke mijmerij, dan het oordeel
van Gods liefde over z’n leven te laten gaan. .
Toch is het ’n zondige dwaasheid, de ergste van alle.
Want -­ de liefde Gods in Jezus Christus, die
ons doodt, maakt ons ook weer levend. Ze bedekt I
onze schuld. Ze verzoent ons met God. Ze herstelt
het contact. Ze maakt de wet doorschijnend en
laat. ons de genade zien, die er achter schuilt. Ze
doet ons de goddelijke gerechtigheid kennen als
gezicht op ons behoud. De norm wordt de
bron van alle levenswaarde. '
Onderwerping daaraan maakt ons waarlijk vrü. Y
De vrijheid, die we nemen om ervan af te wijken,
is losbandigheid. En losbandigheid is slavernij.
Losbandigheid ketent ons aan machten, die vreemd L
zijn aan ons eigen wezen en die ons van onze
bestemming en dus van ons waarachtig geluk °
verwijderd houden. We hebben slechts de keus _
tusschen deze slavernij en gehoorzaamheid aan den
eisoh Gods. Door het laatste worden we vrij,dat
is: gebonden aan hetgeen volgens de bedoeling