HomeVasthoudenPagina 72

JPEG (Deze pagina), 647.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

èïl;
62
J
i * aangezicht slaan, en geen mislukking is schrikke-
ll lijker dan de ondergang van wie kind van God
" had moeten zijn. En die mislukking, die onder-
V gang is volkomen: onze godsdienstigheid is al
even verkeerd als onze wereldschgezindheid. Alles
T, gaat omver. Geen stukje blijft er heel. Van den
ä, grond af moet alles weer worden opgebouwd,
lj; ' geheel naar de lijnen, door Hem ons aangegeven.
Afzien van eigen zin en lust, loslaten van de
j ,,genietingen der zonde” en de ,,schatten in
Egypte", om ons, in den meest volstrekten zin,
l te onderwerpen aan den volstrekten maatstaf ­-
andere raad is er niet. Wat het beteekent: dood
· zün in zonden en misdaden -­ eerst het Evangelie
van Jezus Christus doet het ons in al z’n zwaarte
1* gevoelen.
’ Daarom spreken we, overal waar we iets daar-
V van aantreffen, ook vóór Christus’ komst, van
J I ,,de versmaadheid van Christus". De welverdiende
minachting, die ,,Christenen" zich door hun
l onbekwaam en liefdeloos optreden wel eens van
Qï de zijde der ,,wereld" op den hals halen, en
,`“ waarop ze zich somwijlen nog wel verhoovaar­
digen, heeft met deze bijbelsche ,,versmaadheid
i van Ch1·istus" niets gemeen.
gx?
Ear
li ¤
dhp