HomeVasthoudenPagina 70

JPEG (Deze pagina), 663.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

fi V
2 .
, * te komen en Hem daarna wel missen kan, is uit
lg C het Christelijk geloof in niet­Christelijke mystiek
ll` ’ verzeild geraakt. De Christelijke mystiek is die
jr " van het J ohannes-Evangelie: ,,lk ben de Ware wijn-
stok en mijn Vader is de landman .... , blijft
C; in Mij en lk in u; gelijkervvijs de rank geene
2; vrucht kan dragen van zichzelve, zoo zij niet in _
den wünstok blijft, alzoo ook gij niet, zoo gij in {
Mü niet blijit”. 4
Hier staan we met beide voeten midden in de M
werkelijkheid. Hier is geen sprake van wat we 5
denk en en vinden, zelfs niet van wat we doen,
maar van wat we zijn. Het gaat niet om het
aanvaarden van artikels of het volbrengen van K
Ii voorschriften. De bedoeling is niet het een of
‘ ander uiterlijk aan Uw bestaan toe te voegen of
te wijzigen. Leven is iets anders dan ’n reeks ig
jy van toestanden doorloopen. ’n Opeenvolging van
r I momentopnamen, hoe dicht ook bij elkaar gelegen,
li ` benadert het leven zelfs niet. ’t Leven is de diep- i
innerlijke éénheid van de veelheid der levensopen­ j
* baringen. Wezenlijke invloed, Werkelijke beteekenis _
heeft alleen hetgeen dat leven zelf bereikt en
aangrüpt. Het is natuurlijk wel nuttig de bladeren
il
El
til ..