HomeVasthoudenPagina 68

JPEG (Deze pagina), 638.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

ll 58

. Dingen kunnen ons door hun overmacht ver-
êj pletteren. Gezag, waaraan we ons onderwerpen, _
l" kan er onmogelijk van uitgaan. ’n Persoon is, ‘
j, " en blijft, meer dan ’n ding, en wat minder is dan j
wij, kan niet boven ons staan. Van het Goddelijk
Wezen mag dus niet gesproken worden als van ’n
ding. Het moet in allen gevalle persoonlijkheid
il in zich besluiten. `
Bovendien, dingen blijven ons altijd vreemd. .
Dit hangt trouwens nauw met het voorafgaande l
samen. Dingen kunnen alleen uiterlijk dwingen, _i
niet innerlijk winnen. Dat komt doordat we met [
dingen alleen oppervlakkig in aanraking kunnen
komen, er geen wezenlijke gemeenschap 1nee kun-
H nen houden. Aan dingen kunnen we ons desnoods
vasthaken. Alleen personen vermogen in te gaan
‘ in ons leven. ’n Wereld van onzienlijke dingen
. wordt dus nooit ’n werkelijkheid voor ons. ’t Zijn
,j als schimrnen, die ons ontvluchten, als we ernaar
. . grijpen. Van zich vasthouden aan de onzienlijke
li ` dingen kan geen sprake zijn zonder het zien van
den Onzienlijken.
{li Welnu, Hij is er, die zeggen kon: ,,wie Mij ,
E ï gezien heeft, heeft den Vader gezien". Zie Hem
in de kribbe, zie Hem in verkeer met den Farizeeër,
I
l.

(
1 ..