HomeVasthoudenPagina 66

JPEG (Deze pagina), 628.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

te i
l C, als ons ook eens zoo’n gezioht gewerd!
l Ik zeg U, dat Ge ’n gezicht kunt zien, veel
aangrijpender nog, wanneer Ge maar, als Mozes, U
{ ,,daarheen wendt en ziet dat groote gezicht".
Hebt Ge ’n Bijbel? Dat boek is vol van onzen
jj Heer Jezus Christus, het uitgedrukte beeld der
zelfstandigheid Gods en het afschünsel Zijner heer-
ip lijkheid. De zienlijke dingen konden het niet
*ç· stellen zonder de onzienlijke, de aarde kon den
hemel niet missen, en miste de kracht om tot `
hem op te klimmen. Toen is het groote wonder ’
‘ gebeurd. Toen is de Jacobs­ladder neergedaald,
de hemel op aarde gekomen, God mensch, het
; Woord vleesch geworden.
g Hier is niet ’n uiterlijke aanpassing, maar de
volkomen innerlüke doordringing van de twee
werelden in het persoonlijke leven van Jezus Christus.
Geen oogenblik vindt Ge er de zienlijke dingen
M zonder de onzienlijke, of de onzienlüke zonder de
j s zienläke. Nooit is HQ los van den Vader ’t Minst
als Hij in ontzagwekkende gehoorzaamheid de
diepte van lijden ingaat, Waar Hij zich van God A
Q i verlaten gevoelt. ’t Is van het begin tot het einde
ii één vasthouden geweest. Alles in dit leven
jl
li
êV
li
gjj p
lr e e