HomeVasthoudenPagina 65

JPEG (Deze pagina), 676.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

` Y fig H , , M _ , , Y- .VY»Y, ,.,,--.-v.,,,.,,.....-~.....r.,. ­’w ’ ‘ ’ ’ · " "vïêw

55
vinden. Het is ons duidelijk geworden, dat elke Q
poging om in eigen kracht, naar eigen wijsheid à
door de onzienlijke dingen aan de zienlijke waarde §,
te geven, neerkomt op: waardeloos maken van
de onzienlijke. Wij menschen kunnen (en we zijn
daar soms verwonderlijk knap in) wel de onzien-
lijke dingen neerhalen tot de zienlijke, niet de
zienlijke opheffen tot de onzienlijke. Al wat koning 2
Midas aanraakte, veranderde in goud, zegt de fabel. "p
Ons is het tegenovergestelde vermogen ten deel
gevallen: al wat we binnen onze sfeer trekken,
W" raakt z’n waarde kwijt. In plaats van het te ·
stellen in den dienst van God, onderwerpen we "
alles aan onze zelfzucht - zelfs God. J
En toch, Mozes hield zich vast als ziende den jl
Onzienlijken. Wonderlijk! Hoe is het toch ge- I
komen, dat de Onzienlijke zulk ’n macht in z’n
leven is geworden?
Denk aan Horeb, aan den vlammenden braam­ E
bosch, aan de stem van den God der vaderen uit
den braambosch, aan dat geheele geweldige visioen
van z’n roeping, dat hem z’n leven lang niet meer
, losliet. De Onzienlijke had hem vastgegrepen.
Daarom kon hij zich vasthouden als ziende den J
Onzienlijken. Ziedaar ’t heele geheim! M