HomeVasthoudenPagina 64

JPEG (Deze pagina), 529.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

ïf
@3
is.
li
o`?
»
E
il
R?
i.

e
wáp IH.
l
”l
De oplossing wordt dus niet gevonden door of
de zienlijke of de onzienlijke dingen te verwaar­ Y"`
I loozen. Evenmin door loven en bieden, schikken en
plooien, geven en nemen, waarbij het hart ver-
deeld is. De eenige uitweg zou zijn, dat de on-
« zienlijke dingen de zienlijke in zich opnemen
I- zóó, dat in de zienlijke dingen de onzienlijke
worden geopenbaard.
p r Ja, dat is de uitweg. Maar dat is geen uitweg
ir voor ons. We kunnen er niet in, laat staan
{ ‘ eruit komen. ’t Is alsof men tot ons zei maar
i. eens eventjes zoo’n liohtende ster van het hemel-
= gewelf met handen te grijpen, of tot iemand, die ,
i ‘ in ’t duister zoekt naar ’n lamp: steek die lamp
f maar eerst eens aan, dan zult Ge zien om ze te
l.
El
E.
ii