HomeVasthoudenPagina 61

JPEG (Deze pagina), 713.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

7, 4rr Y Y 4 uvwrwvvvr >r`(.>v_’vw.’"'·l”v'_vm"')4 4 .7 - '."e'-2-­và*"w
l
51 V
verborgen omgang, dien zielen vinden, waar Zgn 3
vrees in woont. Zonder mystiek ontbreekt aan
het godsdienstig leven alle echtheid en warmte. j
Maar ­- de oogenblikken, in den glans van den
berg der verheerlüking doorgebracht, moeten ons
in staat stellen om met de kracht der genezing
af te dalen naar de vlakte met haar ziekte en
ellende. De mystieke verrukking moet ons de
kracht geven om iets van dat hooge te realiseeren
in het leven van elken dag. ’t Moet zün als ’n ‘
~, verfrisschend bad, waarna we met nieuwe veer-
kracht tot onzen arbeid terugkeeren. De aanra­ .
king met de hooger wereld der onzienlijke dingen ’·
moet richtsnoer worden voor ons verkeer in de i
zienlijke. En anders ontaardt de mystiek in ijdele
. droomerü, ziekelijk gedweep, kinderachtige aan-
stellerü, brutale leugen, en zinkt intusschen het
leven te midden van de zienlijke dingen in schaam- ··o’ ,
telooze zinnelijkheid weg. Wie iets weet van de il
geschiedenis der mystiek, heeft de voorbeelden P
slechts voor het grüpen. Overgeestelijkheid en ’
ongeestelükheid grenzen vlak aan elkaar, zün in i
. den grond hetzelfde. ’t ls, nog eens, de onzienlijke 1
' dingen willen zien zonder de zienlijke. i
Zoo zou Mozes gedaan hebben als hij bij oogen-
l