HomeVasthoudenPagina 60

JPEG (Deze pagina), 613.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l


Pl
QT, 50
{
g het meest verlammende heidensch fatalisme of
jj materialistisch deterniinisme. Ziedaar weer de
vloek van de schijnverzoening met God: wie de
jä onzienlijke dingen wil zien zonder de zienlijke,
verliest beide en heeft niets waaraan hij zich
kan vasthouden.
S-?
Ook tot klaarheid komt men op deze wijze
niet. Wie dat zelf wil ondervinden, redeneere maar
eens eenige oogenblikken bloot verstandelijk over
de uitverkiezing in verband met Gods almacht,
l wijsheid, liefde, en zie in welk onontwarbaar l
kluwen hij verstrikt raakt.
Zelfs het fijnste, het teerste, de nobelste bloem
Q` van het menschelijk geestesleven, de mystiek,
' . valt onder dit oordeel. De mystieus wendt den V
blik af van veelheid der zienlijke dingen. Met
gesloten oogen keert hij in tot zichzelf om zich te
; _ concentreeren op het Al-ééne en, sprakeloos vveg­
l A` zinkend in den oeverloozen oceaan van het Zijndc,
J den vrede en de vastheid te vinden, die te ver-
l ` geefs in de dwarrelende wereld der verschijnselen {
l wordt gezocht. ,
‘ Ook Christenen weten te spreken van Gods
(
li
¢
in

1.