HomeVasthoudenPagina 58

JPEG (Deze pagina), 627.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

I
7
^ is I
De innerlijke kracht is er uit. Haar weerstands­
G vermogen is gering. (
Wat baten ons de onzienlijke dingen als ze g
j niets dan woorden of beschouwingen zijn? Zeker, I
jj we blijven onze vrijheid er tegenover behouden
III GH 0l”1(l€1'W€1‘p6Il OBS Hlêb 3,2111 llllll g8ZELg, IIlEt£LI' ZB
jp bieden ook geen houvast als orkanen van smart
;.‘ op ons neerstormen of kolken van verzoeking ons
,` winden in hun gevaarlijke wieling. ’t Is werkelijk
"“ hartverseheurend als de menschen ons komen
ig klagen, dat ze alles wat hun ouders en dominé’s
ze geleerd hebben te goeder trouw hebben ,,geloofd"
en dat ze er niets, niets aan hebben als het erop
aankomt in hun leven om zich te kunnen vast-
I houden.
I Ach, wij allen dragen voor ’n niet gering deel
I- de schuld, wanneer de wereld van den godsdienst
zegt: illusie, niets dan illusie.
Het is noodig hiertegen te waarschuwen, niet
I ¤ alleen omdat het niet baat, maar ook omdat het
Q zeer ernstig schaadt. Dat zal menigeen ver-
wonderen. ’t Kan toch geen kwaad, is men
I geneigd te meenen, dat iemand de waarheid gelooft,
al heeft hij er persoonlijk geen deel aan. Hoe I
,‘
I I
I I
i,i_
I
X I