HomeVasthoudenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 650.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

I E
Ei l
j 47
theorie, ’n particuliere lief hebberij van ’n aantal
lieden, die anders spreken dan anderen, maar _
overigens in geen ding van hen verschillen.
Z Men denkt en spreekt zoo nu en dan over l
_ zonde en genade, over God en Christus, over
hemel en hel. En verder? ’t Is alweer de bloem,
­ door menschenhand gebogen naar het zonlicht,
die, zoodra ze van haar druk bevrijd wordt, haar
` vorige houding weer aanneemt. .
., Zoo zou Mozes gedaan hebben als hij met knappe,
( of minder knappe, redeneeringen de godsdienstige ·
voorstellingen, door het ouder geslacht uit Kanaän
meegebracht, had ,,gehandhaafd", in plaats van .
zich door de persoonlijke gemeenschap met God ‘·
te laten bezielen tot z’n geweldigen kamp, z’n ,
zware worsteling, z’n moeitevollen arbeid.
’t Is merkwaardig, hoe hier in zeldzame mate al
T de waan gewekt wordt, dat men zich kan vast-
r houden. Men weet, dat het erop aan komt hoe E
, men over de dingen denkt. Men weet ook ;
hoe men erover denken moet. Hier heeft men §
het onveranderlijke. `[ndien men het heeft, dan W
J heeft men den levensvorm, waaruit het leven ge- _
g weken is. Men houdt de leege huls in de hand.