HomeVasthoudenPagina 56

JPEG (Deze pagina), 625.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l.
ï E
' 46 j
strak gespannen staan van innerlijk leven. Men
pg moet den indruk krijgen, dat ze zullen gaan
bloeden als men er maar even in snijdt. En i
jr anders loopen we gevaar, dat onze middelen het ‘
,l A doel in den weg staan. -
We kunnen op deze dingen niet genoeg den ·
. ' nadruk leggen en kerkelijke en niet­kerkelijke men-
1 sehen nooit te veel inprenten, dat het Christendom `
geen zaak is van woorden, hoogstens van be- ·,
, schouwingen, maar van geest en leven. (
Kerkelijke: anders bedriegen ze zichzelf en gaan
(laat mij nu ook eens ’n oude uitdrukking mogen
gebruiken) ,,met ’n ingebeelden hemel naar de hel".
Niet­kerkelijke: anders krügen ze in plaats van het
. Christendom ’n caricatuur ervan te zien, die hen,
I terecht, afkeer inboezemt.
Door de verwisseling van ,,woorden en besehou­ ,
wingen" met ,,geest en leven" wordt het geestelijk l
l_ leven de ernstigste schade toegebracht. De onzien­ ‘
lijke dingen blijven op afstand, onreëel, denkbeeldig.
E Q Het leven in de zienlijke dingen blüft arm, doelloos,
waardeloos. De godsdienst wordt ’n zaak van
§ kwesties. Hij levert onderwerpen van discussie i
a voor redeneerlustige menschen. Hij wordt ’n l
l
il
E,