HomeVasthoudenPagina 55

JPEG (Deze pagina), 685.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

f
l
45 l
om ons gemoed te vernieuwen, niet om ons lee- L
r ringen te brengen, maar om ons met God te
J verzoenen en daardoor ons arme, wegstervende _
, bestaan te doordringen van zijn eeuwig, goddelijk
4 leven, i. e. w. om de onzienlijke dingen te doen
i worden de werkelijkheid, die ons wederbaart. Niet
wat we van Hein zeggen, maar wat Hij in wer-
. kelijkheid voor ons is, en wat wij dientengevolge
zijn voor Hem, beslist over ons wel of wee. l
. Oeh, men kan alles, zelfs het heerlijkste, te
” goeder trouw van Hem zeggen, zonder ook
" _ maar de minste gemeenschap met Hem te {_
hebben. Men kan ook dit glashelder inzien en =
blijven wie men is. t
Ongetwijfeld hebben we woorden, voorstellingen, 5
begrippen, formules, wat mij betreft: zelfs stelsels,
noodig. Om anderen tot God te brengen moeten I
we van Hem spreken, en hoe jnister en treffender
we dat doen, hoe beter. Maar het moet ons wer-
kelijk te doen zijn om ben tot God te brengen
en niet om hen onze opvattingen op te dringen, of ï
ze in te lijven bij onze partij of onze richting. i
Het leven moet steeds het doel zijn, ‘
al het andere middel. Onzewoorden moeten ‘
J