HomeVasthoudenPagina 54

JPEG (Deze pagina), 624.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

” l
l
_ 44
wil maken voor God. Leerheiligheid is het ge-
; vaarlijkste soort van werkheiligheid. In plaats H
van contact wordt het weer contract.
i D. vv. z. de onzienlijke dingen zonder de zienlijke; "
l i de persoonlükheid buiten schotwüdte van de wer- i
l kingen Gods. H
, Neen, niet hetgeen anderen van Christus hebben
` i gezegd, maar Christus zelf, niet het geloof van H
, anderen, maar het eigen, persoonlijk geloof ver-
" eenigt ons met God. Christus is de weg, niet 1
· de Christologie. V
Hij is de Weg, ook tot de Christologie: de C
Christologie, voor waarheid aanvaard zonder per-
soonlijke gemeenschap met Christus, kan niet anders
H dan ’n persoonlijke onvvaarheid zijn, Wie de
Q menschen eerst wil doen gelooven Wat hij van
` Christus vindt om hen daarna met Christus in
aanraking te brengen, spant het paard achter
, den wagen en stoot de meest waarachtige karak-
. ters af.
Breng de menschen met Hem zelf in aanraking,
¥ ? dan wordt hetgeen ze van Hem zeggen vanzelf
à goed.
E Onze Heiland is niet gekomen om onzen voor-
raad van voorstellingen te vermeerderen, maar
l
ä
{2
gl
<