HomeVasthoudenPagina 53

JPEG (Deze pagina), 698.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

E
I
rs li
mijzelf als ik meen, dat ik zoodoende ook maar i
in ’t minst met God in aanraking ben gekomen. g
Niet het bloot voorgestelde, maar het doorleefde i
is werkelijkheid voor ons.
Tengevolge van dit noodlottig misverstand is
de Bijbel voor velen geworden ’n boek, waaruit '
men stellingen opdiept, geloofsartikels smeedt,
stelsels timmert. Ik zou van dit misbruik van
den Bijbel hetzelfde kunnen zeggen als van het ’
·= vorige. Het is gemakkelijk en het is moeilijk. i
Het is moeilijk: de Bijbel is geen leerboek van
dogmatiek en geeft geen stelsel, hij bevat het ‘
levend getuigenis van wat de groote Godsmannen ,:
uit verschillende tijden, die geschreven hebben, K
gedreven door den Heiligen Geest, in de gemeen- i
schap met hun God hebben ervaren. Het is ge- ij
makkelijk: elke ketter vindt z’n letter; het .
onbekeerde menschenhart is ’n groot voorstander
van de allegorische schriftverklaring. Het vreese-
lijke in dit alles is, dat men den Bijbel zoodoende
verhindert het levende Woord van God te zijn,
waardoor we met Hem zelf in aanraking komen.
, Van het geloof maakt men op die wijze wederom .
’n werk, waarmee men zichzelf Gods gunst ver-
werven wil, waardoor men zichzelf aangenaam