HomeVasthoudenPagina 51

JPEG (Deze pagina), 662.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l
41 l
ieder maakt ervan wat hij wil en kiest eruit wat
het best met z’n inzichten strookt. Zoo ver- g
wart men uiterlijke aanpassing met geestelüke _
doordringing en innerlijke gemeenschap. Wie op j
die wijze den Bijbel gebruiken wil als richtsnoer
van het leven, onttrekt het leven aan den werke- H
lijken invloed van het Woord van God, dat niet .
hier eens wat recht wil trekken en daar weer iets i
anders op z’n plaats wil zetten, maar geestelijk A
« en innerlijk werkend de persoonlijkheid wil ver-
nieuwen. ’t Is niets anders dan de onzienlijke ;
l dingen willen zien zonder de zienlijke. Wie ’t doet, `,
houdt niets over waaraan hij zich kan vast- {
houden, behalve z’n eigen willekeur. `
Dit gevaar is in ’t bizonder voor Protestanten `
zeer nabij.
Hetzelfde geldt ook van nog ’n anderen vorm
van schijnverzoening met God, waarbij men de
onzienlijke dingen zien wil zonder de zienlijke. .
Het groote beginsel van het Protestantisme
is de rechtvaardiging door het geloof zonder de .
. werken der wet. Dat geloof is natuurlijk het
geloof in God door Jezus Christus. En dat geloof Q
in God door Jezus Christus is, om met Luther te ,