HomeVasthoudenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 665.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MBil
_ 40
levenslang opotfert om het in de eeuwigheid onein-
L dig vermeerderd terug te ontvangen, is daardoor
geen godsdienstig mensch geworden: hij is de ge-
j notmensch in de hoogste macht.
H
i Dat alles is toch eigenlijk niet moeilijk in te
zien. Velen, die het doen, gaan evenwel op totaal
averechtsche wijze te werk om het te verhelpen.
Het geheele leven, zeggen ze, moet door de on-
" zienlijke dingen beheerseht en geregeld worden. .
· Maar ze beschouwen het leven als ’n opeenvolging
van losse gevallen. Het komt er nu maar op aan i
ergens de voorschriften voor ieder bizonder geval
te weten te komen en ze nauwkeurig uit te voeren.
Die voorschriften zoeken ze in den Bijbel. Voor
elke kwestie aangaande de inrichting van het per-
‘ soonlijk, kerkelijk, staatkundig leven hebben ze ter
oplossing fluks ’n bijbeltekst bij de hand.
i ’t Spreekt vanzelf, dat de Bijbel, zoo gebruikt,
, ’n zeer moeilijk wetboek is: menigmaal moet de
l beteekenis van woorden, die op zoo geheel andere
V ‘ omstandigheden slaan, gerekt en verdraaid worden
om ze, in dezen statutairen zin, toepasselijk te .
i maken voor onzen tijd. Hij is, aan den anderen
kant, toch ook weer heel gemakkelijk te hanteeren:
l
il
gi