HomeVasthoudenPagina 48

JPEG (Deze pagina), 643.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

2, H
l
. 38
‘ ze beide en houdt niets over, waaraan hij zich
kan vasthouden. .
De zienlijke dingen komen niet in contact
j met de onzienlijke en blijven dus waardeloos. De zien-
{· lijke dingen worden niet d o o r dr o n g en van de on-
t zienlijke. Er is alleen sprake van ’n ruiling. Er wordt
· enkel ’n contract gemaakt, ’n wissel getrokken
op verre, althans onzekere toekomst. In het heden
_ ontbreekt elke wezenlijke gemeenschap met de
onzienlijke dingen. Men ontvlucht zichzelf naar .
^ verre toekomst, omdat men den ernst van het
moment niet aandurft. Er is zooveel godsdienstig i`
gedoe, dat met godsdienst niets heeft uit te staan.
Velen, die druk bezig waren met veel dienens,
zelfs met betrekking tot Jezus, zullen te eeniger
j tijd tot de schrikvvekkende ontdekking komen,
` dat ze het eene noodige missen. Bij dit alles
is het hart, de persoonlijkheid van den mensch
j allerminst betrokken, alleen z’n berekenend
; verstand.
»
‘ l En hier wordt het verstand van de verstandigen
, verduisterd, komt de dwaasheid der wereld, ditmaal
in haar godsdienstigen vorm, aan het licht. De
onzienlijke dingen zijn geen handelswaar. Zoodra
jl