HomeVasthoudenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 686.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

i
Ze bedenken wijselijk, dat de zienlijke dingen voor-
bijgaan: het is den mensch gezet eenmaal te
sterven, en daarna het oordeel. ,,’t Gaat op ’n
eeuwigheid aan” -- is onder hen ’n geliefkoosde
en zeer veelvuldig gebruikte uitdrukking. Alle j
lichtzinnigheid is verre van hen. ’t Zün buiten-
gewoon zorgvolle menschen. Anderen zorgen,
hoogstens, voor hun ouden dag. Zij strekken hun
zorg nog verder uit: ze hebben het hier beneden .
_ niet kwaad gehad en doen, als verstandige lieden,
het mogelijke om hiernamaals niet te moeten
‘ verminderen. Ze weten, dat er ’n God is, en dat
Hü oppermachtig over de ,,zaligheid" te beschikken ,
heeft. Ze zün, op de eene of andere wäze, tot ‘
de overtuiging gekomen, dat Hij het verkrügen
van de ,,zaligheid" afhankelijk heeft gemaakt van .
het vervullen van ’n aantal bizondere plichten, j
,,godsdienstige" plichten genaamd. De aard en het “
aantal dezer plichten is bü verschillende personen, Z;
in verschillende kringen en t§den zeer verschillend. Z
Maar ieder weet dan toch, dat het op doen ä
aankomt, en ieder weet ook wat hij doen moet. i
Hier heeft men tenminste iets waar men zich
aan kan vasthouden.
Hoe moeilük het hen vaak ook valt, en hoe
vi
il
2
vi