HomeVasthoudenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 526.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

ll
jl
gl
­
E
3
it
`
l
l
L
ll.
‘ De zienlijke dingen willen zien zonder de onzien­ j
lijke treft men het meest aan in kringen, die het -
etiket ,,vvereldsch" dragen. De onzienlijke willen
zien zonder de zienlijke komt hoofdzakelijk voor
j in omgevingen, die zich bij voorkeur ,,godsdienstig"
T noemen.
` ’t Zal blijken, dat het tweede uit dezelfde oor-
zaken voortkomt en tot dezelfde gevolgen leidt
, als het eerste. Daarom kan ik er korter over zijn.
’ Er hebben ten allen tijde menschen bestaan,
· i wier geheele bemoeiing met de onzienlijke dingen
I hierin opgaat, dat ze de noodige maatregelen nemen
om bij het einde van hun leven, na ’n korter of
Q langer aantal jaren, niet in ’t ongeluk te komen.

l

J
Q
C