HomeVasthoudenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 644.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

E
V i
*32
Een trillende vlinder, een roze­aro01n.
j, Een korreltje duinzand aan zeeëzoom, ,
ïi Een schaduw van ’t wolkje dat vlot door ’t blauw, j
j Een sneeuwvlok bij dooiweer ..... ‘
[ In het waardelooze blijft de mensch absoluut 1
onvoldaan. We zijn niet geschapen om in de
l zienlijke dingen onder te gaan. Vandaar dat het,
zooals ik in het begin zeide, niet gemakkelijk gaat __ j
en niet in eens: ,,de zienlijke dingen zonder de ·
V onzienlijke”. Vandaar ook die rustelooze jacht
naar schijnwaarden, waarvan we getuige waren.
Maar ook deze bevredigen niet op den duur. Wij i
worden van al deze dingen zoo moede, en de
diepste oorzaak van de wassende ontevredenheid
vooral der mindere klassen is het ontwakend
E verzet van den adel der menschelijke natuur tegen
2 ’n beschaving, die haar steeds meer verlaagt tot
den rang van ’n werktuig. Er breekt ’n ure aan,
, waarin de mensch met schaamte tot de ontdekking i
, komt, dat hü bij brood alleen niet leven kan. Er
l komt ’n oogenblik, waarin hij onder de oppervlakte l
» ` van z’n wereldsch bestaan ongekende diepten gaat
{ vermoeden:
i O Mensch! Gib acht! Y
Was spricht die tiefe Mitternacht ?

l
V l