HomeVasthoudenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 661.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

j `H
= €
S {
i si j

g Het uitschakelen van de onzienlijke dingen uit
j het leven der menschheid is ’n reusachtige ver- ‘
gissing en ’n onvergefelijke misdaad: men was
[ van oordeel, dat ze den vooruitgang der cultuur
I in den vveg stonden: men moet tot de ontdekking l
I komen, dat de cultuur zonder deze ontaardt tot
oppervlakkige, ziel- en doellooze beschaving, ’n
i laffe vertooning, die de kosten niet dekt en het
` voorspel is van ’n zondvloed van barbaarsohheid. i
l Wie de zienlijke dingen wil zien zo.nder de onzien- s
L lijke, verliest ze heide. Dat is de vloek van het i
met God onverzoende leven.
In de zienlijke dingen is er voor ons geen hou- ii
vast te vinden, dat richting en doel, waarde en ,
beteekenis geeft aan ons leven. We mogen ons
bezit van de zienlijke dingen vermenigvuldigen '
en onze macht erover uitbreiden zooveel we maar
vvillen, Waarde krijgt ons leven er niet door, uit
het oogpunt der hoeveelheid blijtt het temidden
van de eindeloosheid van de zienlijke dingen 'n
nietig, vergankelijk verschijnsel:
Een dwarrelend blad aan den levensboom,
Een droppel verlore’ in den levensstrooin,
ä
l