HomeVasthoudenPagina 40

JPEG (Deze pagina), 666.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

" l
. l
l
[ so
bij hen te wekken. Hier is alweer niets meer
jl waaraan men zich kan vasthouden: de mensch l
is de speelbal geworden van de oppermaehtige j
j publieke opinie. C
j Zonderlinge uitkomst: hij heeft de onzienlijke l
[ dingen uit z`n leven gebannen, omdat hg met alle j
N geweld de werkelijkheid, de objectieve werkelijk-
heid verlangde, en -- hü is terecht gekomen in j
’n schünwereld, hij wijdt zich aan het scheppen
van schünwaarden en is ligurant geworden.
Dientengevolge is het hem onmogelijk in eenig
ding waarachtig belang te stellen. In plaats "
daarvan is hü nieuwsgierig geworden. Hij weet
veel en zou wel alles willen wet.en. Maar niets
gedijt. Niets grijpt hem aan - hoogstens vindt
l hij het ,,interessant". Niets boeit hem blüvend
# ~ hij tladdert van het een naar het ander en
noemt dat dan ,,algemeene ontwikkeling". Niets
j dringt door tot z’n ziel - dat zou hij allicht
jl ouderwetsch vinden en sentimenteel, zoo niet be-
,‘ krompen. Maar daardoor juist is er in zulke
E l levens geen geestelijke productie. Onze tijd heeft
geen eigen bouwstijl, geen eigen philosophie, geen
E eigen dogmatiek. HQ zoekt z’n grootheid in
» repristineeren en is overrijk aan neo­ismen.
E
ll