HomeVasthoudenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 662.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

G
c
29 l
5 En zoo wordt het leven van wie de zienläke
` dingen wil zien zonder de onzienlijke steeds meer j
beheerseht door de kwestie der hoeveelheid: de j
‘ handelsman wil veel zaken doen, de partijman
veel stemmen op zich vereenigen, de bankier
veel dividend uitkeeren, de dominé veel men- *
sehen trekken, de staatsman v eel invloed oefenen,
de geleerde veel weten, de artiest veel wierook
opsnuiven. Over de hoedanigheid van dit alles j
bekommert men zich minder. Het succes is de ‘
maatstaf. De massa geeft den doorslag. De
' quantiteit moet de waarde bijbrengen. Men ver-
geet de meest elementaire waarheid: nullen vormen
geen getal. Het is de waarde, waardoor de bc-
teekenis van de quantiteit bepaald wordt. ’n On- _
metelijke qnantiteit van waardelooze dingen blijft A
­- waardeloos. ·
Ge gevoelt hoe onder dit alles de ijdelheid haar
triomfen viert. Lldelheid is leegheid, groote
innerlijke leegheid, bij veel uiterlijk vertoon. Wie l
eigen waarde mist, spant alle krachten in om
anderen te doen denken, dat hij ze heeft en -
regelt z’n gevoel van eigen waarde naar de mate,
waarin het hem gelukt ’n bedriegelijke waardeering ï
l
l