HomeVasthoudenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 649.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

i
I
28
j zadelijk: men is, hoever ook gevorderd, nooit één
,’ schrede dichter bij het doel.
t Parallel hiermee loopt de wereldsche schatting .
j van macht over de zienlijke dingen. We moeten
[ rgk worden om sterk te zgn, en we moeten sterk
l zijn om rijk te worden, heeft Von Bülow als
kanselier van het Duitsche rijk eens gezegd. Men
kan den circelgang, waarin het leven voor de
zienlijke dingen zich beweegt, moeilijk beter be-
schrijven. Het jagen naar macht is slechts ’n
andere vorm van het streven naar schijnwaarden. .
Wie niets is, wil tot iederen prijs toonen, dat hij
wat kan. Dan lijkt het alsof hij iets was.
ziet het hemelsbreed verschil over het hoofd tus-
schen uitbreiding van macht en verhooging van
. waarde. Hij vermoedt niet, dat deze beschouwing
' hem van alle persoonlüke waarde berooft en ver-
laagt tot den rang van ’n machine, die geen
i doel is, maar middel, die geen waarde heeft in
; zichzelf, aangezien haar waarde afhangt van haar
‘ A rendement.
J I Ook deze jacht is eindeloos, omdat ook hier
j door vermenigvuldigen der hoeveelheid nimmer de
hoedanigheid, waar de waarde afhankelük van is,
Q kan voortgebracht worden.
i
ii
El
Z