HomeVasthoudenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 688.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l
e
c
L
‘ 25 1
het doel uit het oog, verbreek het verband tus-
sehen beide, maak van het middel het doel --
j en wat Ge overhoudt is ’n volstrekt waardeloos,
immers doelloos middel. Wanneer geen hooger doel 1
ons vasthoudt, dan hebben wij niets waaraan
we ons kunnen vasthouden. Wanneer we ons i
leven in de zienlijke dingen niet stellen in dienst
van de onzienlijke dingen, waardoor het ’n richt- j
snoer verkrijgt en eenheid, dan is het ten slotte 1
de moeite niet waard om geleefd te worden:
, zonder normen geen waarden.
En dan wordt het leven één groot raadsel. ,
‘ ,,Want zijne onzienlijke dingen worden van de l
schepping der wereld aan, uit de schepselen ver- {Z
staan en doorzien”. Zoo Paulus. En op zijn
voetspoor de Nederlandsche geloofsbelijdenis: gg
,,overmits de geheele wereld voor onze oogen is
als een schoon boek, waarin alle schepselen, groote l
en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de on- 4
zichtbare dingen Gods geven te aansclïouwen".
Stel U nu eens voor iemand, die al z’n aandacht
wijdt aan de letterfiguren, waaruit ’n geschrift nl
bestaat, die niets anders ziet noch zien wil dan
die figuren - zoo iemand verstaat van dat ge- _
i
l
l
á