HomeVasthoudenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 659.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

24
V achtig en gejaagd. Het heeft, ook in dit opzicht,
,° niets waaraan het zich kan vasthouden. Wij
E beheerschen de natuurkrachten: we kunnen b. v. ,‘
j telefoneeren. Job kon het niet: hij was verreweg
“ onze mindere in het beheerschen der natuur-
j krachten. Maar Job bezat de geestelijke kracht
V om het stuur niet kwijt te raken, toen boden
l hem het bericht brachten, dat z’n heele bezit
en z’n heele familie ondergegaan waren. Wij
worden al zenuwachtig als we door de telefoon
vernemen van de ziekte van ’n bloedverwant of ,
het dalen van de markt.
Dat alles is erg. Toch is het niet het ergste.
Het ergste is dit: het genot zelf van hem, die de ‘
zienlijke dingen wil zien zonder de onzienlijke,
_ laat onbevredigd en leeg. Zelfs ’n eeuwigheid van
zoodanig genot zou hem onbevredigd en leeg laten:
het vvaardelooze verkrägt door vermenigvuldiging,
l al was het tot in het oneindige, nooit waarde,
jï evenmin als nullen met elkaar ooit ’n getal kun-
nen vormen. Het schrikkelijke van ’n leven zonder
` de onzienlijke dingen is, dat het nooit waarde
g verkrijgt. De zienlijke dingen zijn het middel
nl om de onzienlijke in het leven te realiseeren.
; ’n Middel ontleent z’n waarde aan z’n doel. Verlies
ï.
il