HomeVasthoudenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 684.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

M
f2s
en moeilijk verkrijgbaar, lang na te jagen genot E
is ’n délicatesse voor fijnproevers. En nu ga ik
1 iets zeggen, dat hard klinkt, en ook wel hard is,
maar dat waar is, en daarom ook maar gezegd
moet worden: als iemand 40 jaar lang gewerkt jl
heeft in het zweet zijns aanschijns en daarbij
geen ander doel heeft gehad dan om na afloop
eenige jaren ’n soort leventje in luilekkerland te g
kunnen leiden, dan is z’n leven, hoe respeotabel 'j
overigens, tóch in genotzucht doorgebracht.
De zienlijke dingen willen zien zonder de onzien­ i
lijke, brengt ons dus in de dienstbaarheid. ‘t Is
zulk ’n ondankbare dienst, die dienst van de
zienlijke dingen. Ik zou er wederom over kunnen
uitweiden, hoe vol teleurstelling ’n leven is, dat
daarmee wordt doorgebracht: het nagejaagde
genot wordt zoo vaak niet bereikt en zoo spoedig j
verloren. Laat mij het niet doen en er U alleen
op wijzen, hoezeer op den duur het vertrouwen J
daardoor geschokt wordt en ’n onzekerheid in de g
gemoederen heerscht, door portefeuilles vol ver-
zekeringspolissen niet weg te nemen. Het ge-
slacht, dat verleerd heeft de zienlijke dingen te °
zien in het licht der onzienlijke, wordt zenuw-
»,{
l
J