HomeVasthoudenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 687.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

li
22
die rusteloos voortgedreven wordt door de ma-
chines, die ze drijft. Het droeve schouwspel doet
j onwillekeurig denken aan dien Engelschen officier, 1
P die, na eenige dagen van krijgsgevangenschap in
z’n kamp teruggekeerd, aan z’n kameraden ver-
telde, dat hij ’n Boer gevangen genomen had,
maar dat deze hem niet had willen loslaten.
De mensch, die God niet dienen wil, wordt
ook innerlijk slaaf. Z’n persoonlijkheid gaat te
loor. In plaats van ’n geestelijk wezen wordthij
‘n kernloos doorgangspunt van natuurkrachten. »
Hij bezit zichzelf niet, maar wordt bezeten. Hij
leeft niet, maar wordt geleefd. Z'n lusten en
hartstochten beheerscht hij niet. Ze doen op het
H voorwerp daarvan afschieten als ’n pijl, wanneer
‘ de pees van den gespannen boog wordt losgelaten.
Of liever: zooals het dier z’n prooi vervolgt.
, Want deze mensch kan zich toch wel beteugelen
. en het genot van het oogenblik opofferen, maar
'l - om het ’n volgend oogenblik te zekerder en
J te genotvoller onder z’n bereik te krijgen ; zooals
’n verscheurend dier rondsluipen kan en stilliggen,
als dood, om z’n prooi te onfeilbaarder en met
f te meer wellust te bespringen. Gecomplieeerde
I genotzoekerij is er niet minder genotzoekerij om,
li
l