HomeVasthoudenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 657.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

w_r__W ,___,____,, __ _. ,,,_, ,, rr,. V, .,.. ,,,.r ......., HT., ,.,,.,..,...........--­­r-­,...«.«.­-~v,7»­­·«··­««··»»­·-<·­v·­--­«~·­-~­·#···V~­v··r·-"*·r‘*·"‘¤'w»V·,r’·’·"""'* `''` *' "”"'”’""`"* *"”"‘”"*"`« "F"""`”""""`V
l
1
21
= Geen God - dat gaat. De natuurlijke mensch {
X leeft buiten de gemeenschap met God. Geen
I meester ­­ dat gaat niet. Gehoorzamen moet l
l hij toch: hij kan alleen van meester veranderen. ä
Wie niet bukken wil voor het gezag der onzien­ i
lijke dingen, komt onder de oppermacht van de
zienlijke. Wie zich niet onderwerpen wil aan
den Schepper, wordt de vvcerlooze speelbal van l
het schepsel: wie de zienlijke dingen wil zien
» zonder de onzienlijke, heeft niets waaraan hij zich i
kan vasthouden. Y
Ziehier het groote zelfbedrog van het leven
naar de wereld, waarin de dwaasheid van de
wereldsche wijsheid aan het licht komt: de mensch l
wordt vastgebonden door de dingen, die hij meent
te binden. Naar de mate, waarin wij de zienlijke
dingen in onze macht krijgen, komen wü in de
hunne. Wij worden beheerscht door de dingen,
die we meenen te overheerschen, en zijn dienstbaar
aan datgene, waarover we te bevelen hebben. 1
Dat zou ’n vruchtbaar onderwerp zijn om over {
uit te weiden. Ik zal het niet doen. ’t Is trou-
wens ook niet noodig. We zien dagelijks de
tragiscn­comische vertooning van ’n menschheid, Q
l