HomeVasthoudenPagina 30

JPEG (Deze pagina), 651.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

20
één wereld, de wereld der zienlijke dingen, ver-
,5 bonden door den onverbrekelijken band der oor-
j zakelijkheid. Dit alles ziet er zeer ,,wetenschap-
I pelijk" uit. Maar die z. g. wetenschappelijkheid "
» heeft ’n merkwaardig gevolg, dat er bijkomstig l
t uitziet, maar dat het eigenlijke doel is van de
heele bewerking: de mensch, die het zoover ge-
bracht heeft, voelt zich, o wonder, bevrijd van ’n
hooger wereld, die boven hem staat. Hij heeft
niet te gehoorzamen, niet_ te dienen. Hij heeft
zich eenvoudig maar te laten gaan met den stroom
mee. Hij kent geen andere wet dan: zich uit te `
leven. Bij zich thuis, in z’n diepste wezen,speurt
hij de aanraking van ’n hooger wereld, verneemt
, hij de stem van den plicht, staat hij vlak voor ’n
j onverbiddelijk, onafwendbaar ,,behooren", waaraan
hij zich te onderwerpen heeft.
De zienlijke dingen willen zien zonder de onzien-
’ lijke is feitelijk niets anders dan de practische
i? ontkenning van den eisch eener hoogere wereld.
, Het komt voort uit de neiging om hart en leven
A te onttrekken aan de tucht van een vol-
; strekten maatstaf. Geen God -geen mees-
C ter, dat gaat onafscheidelijk samen, omdat het in
E den grond hetzelfde is.
gz
E?