HomeVasthoudenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 703.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

c
19
l
meest voor de hand liggenden grond vindt deze
hebbelgkheid hierin, dat hg, uitgaande, slechts
rechten heeft te doen gelden: hg ,,bestelt" daar
op hoogen toon, onze moderne beschaveling; hg
komt en gaat als hg wil; hg zoekt het gezelschap, i
dat hem telkens ’t meest behaagt, en verlaat het l
zoodra het hem niet meer voldoende amuseert.
Thuis, in ’n geordend familie­leven,is er ’n won-
derlgk iets, dat boven hem staat: daar vindt hg
plichten en moet hg dienen.
Het geval is typisch. Het teekent elken mensch, 5
die de zienlgke dingen wil zien zonder de onzien-
lgke. Ook hg vliegt naar buiten en stormt de
wereld in: ’t is om zichzelf te ontvluchten, hg is
` voor niets zoo bang als voor innerlgkheid,tot geen _
prgs wil hg bg zich thuis zgn. Boven alles is l
het hem te doen, zegt hg, om werkelgkheid.
Daartoe moet de persoonlgkheid, met haar dieper
behoeften en inzichten buiten rekening gehouden
worden. Haar invloed vervalscht de Werkelgkheid G
en we moeten, zegt hg, de dingen zien zooals ze
zgn. Hg gaat erbuiten staan om ,,0bjectief"
te zgn, en ziet z’n eigen Ik als ’n ding temidden
van alle andere zienlgke dingen. Zoo herleidthg ‘
al het bestaande, zonder rest, zichzelf incluis, tot x